Odpowietrzenie grzejnika aluminiowego

Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy?

Niepoko­jące odgłosy wydoby­wa­jące się z grze­jnika alu­min­iowego mogą syg­nal­i­zować jego zapowi­etrze­nie się. Dowiedz się jak samodziel­nie odpowi­etrzyć grze­jnik alu­min­iowy. Przeczy­taj poniższą instrukcję.

Czy­taj dalej

Biały czysty grzejnik aluminiowy

Jak czyścić grzejniki aluminiowe?

Grze­jniki alu­min­iowe są bardzo łatwe w utrzy­ma­niu czys­tości, ze względu na specy­ficzne uksz­tał­towanie poszczegól­nych ele­men­tów. Wystar­czy użyć miotełki do kurzu, która skutecznie usuwa nagro­mad­zone zanieczyszczenia z wewnętrznych skrzy­dełek grze­jnych. Pozostałe zabrudzenia najlepiej usunąć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Czy­taj dalej

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter